Komunikat o aktualnym stanie jakości wody na pływalni
na podstawie ostatnich wyników badań

 

Obieg Basen sportowy Basen do nauki pływania Basen rekreacyjny dla dorosłych Basen rekreacyjny dla dzieci
Ocena parametrów mikrobiologicznych :)
:) :) :)
Ocena parametrów fizykochemicznych :) :) :)
:)
Parametry odbiegające od wymagań
Podejmowane działania

 

           LEGENDA

:) - Woda spełnia wszystkie normy.

!     - Woda nie spełnia wszystkich norm, ale warunkowo jest dopuszczona do kąpieli.

:( - Woda nie spełnia norm, basen jest zamknięty.

 

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

strona 1

strona 2

Monitoring stanu jakości wody prowadzony jest zgonie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz.U. 2015 poz. 2016)